ZIPPY 2U REDUNDANT PSU 500W M1P2-5500V4V

$1,014.99 Regular price $1,197.99
by ZIPPY
SKU: L-PSZ-M1P2-5500V4V

ZIPPY 2U REDUNDANT PSU 500W M1P2-5500V4V