LENOVO ThinkSystem SR655 2U Rack Server, 1x AMD EPYC 7262 3.2Ghz, 1 x16GB 3200Mhz, 12 x 3.5' HS HD Bays, HW RAID 930-8i 2GB, 1x1100W, 3 Year Warranty

$6,294.99 Regular price $7,427.99
by LENOVO
SKU: L-SVL-SR655-V1

LENOVO ThinkSystem SR655 2U Rack Server, 1x AMD EPYC 7262 3.2Ghz, 1 x16GB 3200Mhz, 12 x 3.5' HS HD Bays, HW RAID 930-8i 2GB, 1x1100W, 3 Year Warranty